RANGER ЗАГВАРЫН ХАРЬЦУУЛАЛТ

Загвар

XL

XLT

FX4

Үнэ

86 сая.төг

96 сая.төг

110 сая.төг

Сарын төлөлт

1.3 сая.төг

1.5 сая.төг

1.7 сая.төг

Хөдөлгүүр

2.2л, 4 цилиндр

3.2л, 5 цилиндр

2.2л дизель турбо

Морьны хүч

270HP

270HP

 

Мушгих хүч

310pt

310pt